Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 (20/09/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 476/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023.

Mục tiêu chính của Chương trình nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII đặt ra “Tốc độ tăng trưởng (GRDP) không tính dầu khí bình quân 7,6%/năm. Thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, hình thành các cụm liên kết, chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, tạo tiền đề cho việc hình thành trung tâm cung ứng nguyên vật liệu sản xuất cơ bản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chương trình có các nội dung chính, gồm: đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng tài liệu quảng bá, xúc tiến và thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp; hỗ trợ kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) SDGs trong khuôn khổ chương trình phổ cập, kiểm chứng, thương mại hóa dành cho DNNVV thông qua việc giới thiệu sản phẩm Việt Nam được sản xuất bởi Tsubame-Sanjo và thương hiệu Tsubame-Sanjo tại Việt Nam; Dự án “Phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng và lợi thế của tỉnh” của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (PBEG); hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật.

 Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí hàng năm theo quy định quản lý tài chính hiện hành.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động -  Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Công Thương thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 theo đúng quy định.

Nguồn: Quyết định số 476/QĐ-UBND

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 241

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035 (22/11/2023)
  • Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến nãm 2030” (20/09/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (17/08/2023)
  • Thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/06/2023)
  • Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh (31/05/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2022)
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025 (14/10/2022)