Chuyển đổi số
Tập thể UBND tỉnh họp thông qua các dự thảo tờ trình, nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (21/06/2023)
-   +   A-   A+   In  
Sáng ngày (16/6), ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Tập thể UBND tỉnh để nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Nghị quyết 112)

Tham dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tham dự họp tại điểm cầu các địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp

 

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 112 trong giai đoạn 2020-2022, ông Lê Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, Sau 03 năm triển khai thực hiện, trong tổng số 12 nhiệm vụ triển khai giai đoạn 2020-2022 các đơn vị đã thực hiện hoàn thành 04/12 nội dung, nhiệm vụ của Đề án, gồm: (1. Xây dựng kiến trúc công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh tỉnh; 2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo nhân lực; 3. Xây dựng, hoàn thiện Chính quyền điện tử theo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ- CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ; 4. Dự án Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý tài nguyên, môi trường thông minh);

Còn lại 8 nội dung chưa hoàn thành vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan; hiện đang được các đơn vị xúc tiến thủ tục để trình xin chủ trương đầu tư (đối với dự án đầu tư công) hoặc xin chuyển từ hình thức đầu tư công sang thuê dịch vụ công nghệ thông tin, cụ thể: (1. Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu trên nền tng ICT, s hóa dữ liệu, tiến tới hình thành kho dữ liệu s của tnh; 2. Xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ICT sẵn sàng, đủ điều kiện tối thiểu cho phát triển các dịch vụ đô thị thông minh - giai đoạn 1; 3. Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu; 4. Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý Giáo dục thông minh - giai đoạn 1; 5. Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý Y tế thông minh - giai đoạn 1; 6. Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý và hỗ trợ Du lịch thông minh - giai đoạn 1; 7. Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ quản lý giao thông và đảm bảo an ninh trật tự - giai đoạn 1; 8. Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu).

Để có cơ sở tiếp tục thực hiện 08 nội dung chưa hoàn thành, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghi quyết sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết 112/NQ-HĐND. Nội dung điều chỉnh theo hướng tiếp tục thực hiện 08 nội dung chưa hoàn thành, thời gian thực hiện trong 02 năm 2023-2024, cùng với đó điều chỉnh phạm vi công việc thực hiện của các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc tiếp tục thực hiện các nội dung này cũng nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh được đề ra trong Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

Tập thể UBND tỉnh đồng ý thông qua nội dung này; đồng thời đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa, bổ sung Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 112 trong giai đoạn 2020-2022 cho rõ hơn về hiệu quả mang lại, sự cần thiết tiếp tục thực hiện các nội dung và dự kiến lộ trình, thời gian hoàn thành. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phải chuẩn bị để trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện ngay sau khi Nghi quyết được HĐND tỉnh thông qua.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông

Số lượt đọc: 463

Về trang trước Về đầu trang