Thông báo
Hưởng ứng “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023” (11/09/2023)
-   +   A-   A+   In  
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 6018-CV/TU ngày 13/6/2023 và chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Công văn 2668- CV/BCSĐ ngày 20/06/2023 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023,

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023” gắn với kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam tại Việt Nam.

Quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội các cấp tổ chức các hoạt động hướng ứng “Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023” bảo đảm thiết thực, có hiệu quả, có sức lan tỏa, tính giáo dục cao và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và đúng quy định pháp luật của Nhà nước.

Xem nọi dung chi tiết văn bản tại đây.

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

TIN TỨC KHÁC
  • Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN (25/08/2023)
  • Thông báo về Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ (25/08/2023)
  • Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (25/08/2023)
  • Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác ảnh đẹp Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 (25/08/2023)
  • Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình (17/08/2023)
  • Tiếp tục triển khai tuyên truyền Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh năm 2023 (15/08/2023)
  • Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng không nhân dân năm 2023 (15/08/2023)
  • Cung cấp link online phục vụ khảo sát cung cầu công nghệ và đổi mới sáng tạo (10/08/2023)
  • Công bố thông tin cấp GCN đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho Viện đổi mới sáng tạo toàn cầu (08/08/2023)
  • Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023) (24/07/2023)