Chuyển đổi số
Hình thành kho dữ liệu số của tỉnh (05/09/2023)
-   +   A-   A+   In  
Chiều 5/9, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số và BCĐ thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong 8 tháng năm 2023, tỉnh đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC) với 10 phân hệ trong các lĩnh vực: y tế, GD-ĐT, kinh tế-xã hội, TN-MT, hành chính công... và kết nối dữ liệu trên IOC với 26 cơ quan, đơn vị là toàn bộ sở, ban, ngành của tỉnh và 5 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Nhờ đó, kho dữ liệu số của tỉnh đã hình thành và đang triển khai thử nghiệm, đánh giá. Tỉnh cũng triển khai xây dựng phân hệ ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo nhằm thống kê, phân tích, xử lý, dự báo từ cơ sở dữ liệu IOC và tổ chức hiển thị theo bảng trên hệ thống trực quan phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

Về các chỉ tiêu phát triển Chính quyền số, có 6/16 chỉ tiêu đạt theo kế hoạch đề ra; 2/8 chỉ tiêu Kinh tế số và 7/15 chỉ tiêu Xã hội số hoàn thành theo kế hoạch năm 2023.

Về thực hiện Đề án 06, Công an tỉnh đã cấp 1.184.387 thẻ CCCD gắn chíp. Đến ngày 18/6, cơ bản hoàn thành chi tiêu cấp CCCD gắn chíp cho toàn bộ công dân đang thực tế cư trú trên địa bản và đủ điều kiện cấp thẻ. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu nhận được 643.463 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt được 309.104 tài khoản.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu, trong thời gian tới, các sở, ngành phải đặt ra kế hoạch để thực hiện công tác chuyển đổi số, Đề án 06 và phải chỉ ra được khó khăn, nguyên nhân để có giải pháp giải quyết triệt để. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm rõ thông tin, giải pháp trong chuyển đổi số, đô thị thông minh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở TT-TT đánh giá công tác chuyển đối số tại các sở, ngành, địa phương để báo cáo về những điểm làm tốt lẫn hạn chế. Đối với Đề án 06, Công an tỉnh tập hợp mô hình trong tỉnh và các địa phương khác để nhân rộng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 619

Về trang trước Về đầu trang