Thông báo
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình (17/08/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, qua theo dõi, nắm bắt tình hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2023 cho thấy trên địa bàn huyện Châu Đức xảy ra tình trạng tỷ lệ vợ đứng đơn xin ly hôn cao hơn so với người chồng, trong đó: 70% số vụ ly hôn rơi vào các cặp vợ chồng trẻ có độ tuổi từ 38 trở xuống và hầu hết có con chưa thành niên...Nguyên nhân của các vụ ly hôn phần lớn do bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

2. Đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nghiên cứu tham mưu triển khai và nhân rộng các mô hình phổ biến về phòng, chống bạo lực gia đình; Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”…Tăng cường tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần thực hiện tốt công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình như: Xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền trên truyền hình về các biện pháp nâng cao hiệu quả xử lý người có hành vi bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình hiện nay đang là tác nhân chính phá vỡ hạnh phúc gia đình, làm ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp trong gia đình…Đồng thời, chủ động, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú (trên nền tảng số qua mạng xã hội zalo, facebook…) về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép với công tác trẻ em và bình đẳng giới, tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức nhằm làm giảm thiểu các vụ bạo hành trong gia đình.

3. Đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện hướng dẫn, chỉ đạo các thành viên hội đồng, UBND cấp xã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến về gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; phát huy vai trò công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền, khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn qua đó giải thích về những hệ lụy có thể xảy ra đối với con của họ để thấy được trách nhiệm, từ đó tự hàn gắn, hóa giải các mâu thuẫn, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả gửi về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng (lồng ghép trong Báo cáo công tác PBGDPL năm 2023 đối với các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Báo cáo công tác tư pháp năm 2023 đối với UBND cấp huyện) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương.

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (qua Phòng Nghiệp vụ 1, điện thoại 0254.3850209)./.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh

Số lượt đọc: 1302

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)
  • Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 (03/05/2024)
  • Triển khai Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, ngày 29/02/2024 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/05/2024)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ (02/05/2024)
  • triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ. (23/04/2024)