Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành KH&CN trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực KH&CN (31/08/2023)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 09 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2023.

Theo Thông tư này, Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ gồm 10 nhóm với 31 vị trí việc làm, trong đó cấp tỉnh với 19 vị trí, cấp huyện với 05 vị trí được áp dụng (theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư)..

Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến triển khai thực hiện như sau:

1. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) quan tâm chỉ đạo xây dựng vị trí việc làm (VTVL) và bố trí VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ thuộc cấp huyện đáp ứng yêu cầu tại bản mô tả công việc và khung năng lực VTVL, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu qủa quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ ở địa phương.

2. Các phòng, Chi cục TCĐLCL nghiên cứu, phối hợp Văn phòng Sở rà soát, xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm đối với các vị trí việc công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ, tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) phê duyệt.

(Đính kèm Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN ngày 09/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 784

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)
  • Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác gia đình,bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình (26/09/2023)