Thông tin tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ (31/08/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-SKHCN ngày 23/8/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức năm 2023 Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-SKHCN ngày 30/8/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ thông báo xét tuyển viên chức, như sau:

I. Số lượng viên chức cần tuyển

- Vị trí cần tuyển: 02 Kỹ sư; 01 Kỹ thuật viên, làm việc tại phòng Công nghệ sinh học.

- Số lượng: 03 chỉ tiêu.

- Tên chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư hạng III; Kỹ thuật viên hạng IV.

- Mã chức danh nghề nghiệp: V.05.02.07; V.05.02.08.

(Kèm theo bảng nhu cầu chi tiết)

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1 Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu chính. Trường hợp người đăng ký gửi qua đường bưu điện, thời hạn nộp Phiếu được xác định theo dấu ngày đóng trên bì thư.

* Lưu ý:

- Người đăng ký có văn bằng chuyên môn cao hơn tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thông báo tuyển, vẫn thực hiện tuyển và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp dự tuyển;

- Người đăng ký dự tuyển không phải nộp các hồ sơ có liên quan kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển; Sau khi có thông báo trúng tuyển (nếu trúng tuyển), sẽ có thông báo cụ thể về việc cung cấp văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên, để hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người trúng tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không được tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo;

- Người đăng ký dự tuyển phải ghi rõ địa chỉ Email cá nhân trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng sẽ gửi các thông báo liên quan đến quá trình xét tuyển cho thí sinh theo địa chỉ Email đã cung cấp.

IV. Hình thức, nội dung xét tuyển, cách tính điểm, xác định người trúng tuyển và đối tượng ưu tiên

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức.

2. Nội dung xét tuyển: 02 vòng,

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Vòng 2: Kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) về kiến thức chuyên môn, kiến thức chuyên ngành và một số câu hỏi mở rộng.

Thời gian thi: phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)

3. Cách tính điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

4. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện bảo lưu kết quả cho kỳ xét tuyển lần sau.

5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm Vòng 2 theo quy định.

V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển

1. Thời gian: Từ 31/8/2023 đến 31/9/2023

(Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều 13h30 đến 16h30 các ngày trong tuần trừ thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày Lễ)

2. Địa điểm: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, số 202 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

3. Thời gian địa điểm tổ chức xét tuyển

- Thời gian: Vòng 2 (phòng vấn) dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2023 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Địa điểm: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, số 202 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

VI. Tra cứu thông tin xét tuyển

Các thông tin tuyển dụng được niêm yết tại:

- Trụ sở Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, số 202 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn) hoặc liên hệ trực tiếp với phòng Hành chính - Ứng dụng - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ (số 202 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); điện thoại 0254.3510573 (hoặc Bà Nguyễn Thị Năm – viên chức phòng HC-UD, điện thoại 0938488646) để được hướng dẫn chi tiết./.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đính kèm biểu mẫu

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 451

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức ngày 12/10/2023 tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2023 (03/11/2023)
  • Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ thí sinh đủ điều kiện thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN (19/10/2023)
  • Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển dụng viên chức, Đề cương ôn tập, thời gian kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN (04/10/2023)
  • Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (28/08/2023)
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng Viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (23/08/2023)
  • Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN, trực thuộc Sở KH&CN (23/08/2023)
  • QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2023 (08/06/2023)
  • Thông báo danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023 (04/05/2023)
  • Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (03/04/2023)
  • Kế hoạch phê duyệt kế hoạch tuyển dụng Viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/03/2023)