Thông tin tuyển dụng
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (28/08/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Căn cứ Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Danh mục, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ,

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-SKHCN ngày 23/8/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

II. VỊ TRÍ, CHỨC DANH THI TUYỂN

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ.

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển

a) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, được quy hoạch chức danh cao hơn hoặc tương đương với chức danh thi tuyển được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

c) Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch chức danh dự tuyển nhưng được quy hoạch chức danh tương đương hoặc cao hơn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ) được tham gia thi tuyển mà không cần phải có văn bản đồng ý của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

a) Tiêu chuẩn, điều kiện chung

- Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm;

- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận;

- Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển yêu cầu.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của chức danh dự tuyển

- Về năng lực, hiểu biết và kiến thức:

+ Nắm được quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; nắm vững các phương hướng, chủ trương, chính sách của hệ thống quản lý nghiệp vụ và các lĩnh vực liên quan; nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý và liên quan; nắm chắc mục tiêu, đối tượng quản lý, nắm sâu các hệ thống nguyên tắc, cơ chế quản lý nghiệp vụ lĩnh vực phụ trách và biết những hệ thống quản lý có liên quan đén lĩnh vực phụ trách.

+ Hiểu biết cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; có kiến thức khoa học về lãnh đạo, quản lý (nhất là về lĩnh vực quản lý đơn vị sự nghiệp) và nắm được nguyên tắc, quy định về công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức, công tác vận động quần chúng; có kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước.

+ Có khả năng điều hành tốt công việc được giao; có năng lực tham mưu, đề xuất và đóng góp vào sự lãnh đạo chung của cơ quan, đơn vị trên lĩnh vực được phân công; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình công tác chuyên môn; có năng lực tổ chức nghiên cứu, xây dựng nhiệm vụ theo chức năng, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các đề án, dự án, chuyên đề trọng tâm được giao.

- Về tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của chức danh:

Chi tiết tại phụ lúc bảng tiêu chuẩn đính kèm.

    3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn Đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh thi tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, xác nhận (Chuyên môn, BDQLNN/CDNNVC theo hạng; ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị; BD lãnh đạo, quản lý cấp phòng; BD QP&AN);

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe làm việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 (sáu) tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công
dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

- Các giấy tờ khác (Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào công chức, viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh hiện giữ,…).

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24/8/2023 đến hết ngày 15/9/2023 (Có thể gia hạn theo tình hình thực tế).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa) trong giờ làm việc.

* Lưu ý: Hồ sơ đựng trong bì thư, bên ngoài bì thư dán nhãn ghi rõ: Hồ sơ dự thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, năm 2023); ghi rõ số điện thoại liên hệ và địa chỉ nhận các văn bản có liên quan.

5. Thời gian tổ chức thi tuyển

- Thi viết: Dự kiến ngày 06/10/2023.

- Thi trình bày Đề án: Dự kiến ngày 31/10/2023.

(Thời gian trên có thể thay đổi, Sở KH&CN sẽ thông báo cụ thể đến các ứng viên đăng ký dự thi).

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đính kèm phụ lụcmẫu đơn đăng ký

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 488

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • tuyển dụng viên chức năm 2024 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ (24/04/2024)
  • Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức ngày 12/10/2023 tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2023 (03/11/2023)
  • Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ thí sinh đủ điều kiện thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN (19/10/2023)
  • Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển dụng viên chức, Đề cương ôn tập, thời gian kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN (04/10/2023)
  • Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ (31/08/2023)
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng Viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (23/08/2023)
  • Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN, trực thuộc Sở KH&CN (23/08/2023)
  • QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2023 (08/06/2023)
  • Thông báo danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023 (04/05/2023)
  • Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (03/04/2023)