Thông tin tuyển dụng
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng Viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (23/08/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng Viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nhu cầu vị trí, số lượng tuyển dụng: 02 (hai) vị trí/03 người.

- Tên vị trí, số lượng tuyển dụng:

+ Nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và triển khai công nghệ: 02.

+ Quản lý các quy trình, kỹ thuật công nghệ: 01.

Chức danh, yêu cầu về trình độ vị trí tuyển dụng chi tiết tại phụ lục kèm theo Kế hoạch số 18/KH-TTTTUD ngày 14/8/2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tuyển dụng viên chức năm 2023 (Sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 18/KH-TTTTUD ngày 14/8/2023).

2. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian tổ chức tuyển dụng: Kể từ ngày đăng thông báo.

4. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại mục II Kế hoạch số 18/KH-TTTTUD ngày 14/8/2023.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại mục III Kế hoạch số 18/KH-TTTTUD ngày 14/8/2023.

6. Nội dung và hình thức xét tuyển Thực hiện theo mục V Kế hoạch số 18/KH-TTTTUD ngày 14/8/2023.

7. Xác định người trúng tuyển Thực hiện theo mục VI Kế hoạch số 18/KH-TTTTUD ngày 14/8/2023.

Xem nội dung chi tiết quyết định tại đây

Đính kèm Kế hoạch số 18/KH-TTTTUD ngày 14/8/2023.

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 386

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • tuyển dụng viên chức năm 2024 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ (24/04/2024)
  • Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức ngày 12/10/2023 tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2023 (03/11/2023)
  • Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ thí sinh đủ điều kiện thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN (19/10/2023)
  • Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển dụng viên chức, Đề cương ôn tập, thời gian kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN (04/10/2023)
  • Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ (31/08/2023)
  • Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (28/08/2023)
  • Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN, trực thuộc Sở KH&CN (23/08/2023)
  • QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2023 (08/06/2023)
  • Thông báo danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023 (04/05/2023)
  • Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (03/04/2023)