Tiêu chuẩn ĐLCL
Hội đồng nghiệm thu và Hội đồng tư vấn xác định nội dung và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, đợt 1 năm 2023 (09/08/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 08/8/2023, Sở KH&CN tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu và Hội đồng tư vấn xác định nội dung và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, đợt 1 năm 2023. Tham dự có ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt.

1. Hội đồng nghiệm thu nội dung và kinh phí hỗ trợ đề án của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia chương trình KH&CN đợt 1 năm 2023.

 

Sau khi đánh giá kết quả đạt được cũng như hồ sơ pháp lý liên quan của 02 đề án, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đối với đề án của Công ty TNHH Kim Trúc Plus với lĩnh vực hoạt động là sản xuất, chế biến các sản phẩm từ mật ong. Nội dung hỗ trợ là Marketing, quảng bá sản phẩm.

 

2. Hội đồng tư vấn xác định nội dung, kinh phí hỗ trợ Đề án của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/08/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đợt 1 năm 2023.

 

Sau khi xem xét, thẩm định nội dung, kinh phí đề nghị hỗ trợ của các doanh nghiệp. Các thành viên Hội đồng đã thống nhất hỗ trợ kinh phí đối với 02 doanh nghiệp:

 

- Công ty Cổ phần K Products với lĩnh vực hoạt động là Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn. Nội dung tư vấn hỗ trợ là Marketing, quảng bá sản phẩm.

 

- Công ty TNHH Hiệp Lực Phát triển Việt với lĩnh vực hoạt động là máy lọc nước biển, bộ lọc dầu cho tàu cá, nhớ công nghệ nano. Nội dung tư vấn hỗ trợ dịch vụ huấn luyện, khởi nghiệp.

 

Đây là cơ sở để các công ty được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp.

 

Nguồn: Tuệ Minh

Số lượt đọc: 930

Về trang trước Về đầu trang