Tin KHCN trong nước
Bộ KH&CN tổ chức tập huấn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2016 (11/05/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 07/5/2015, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2016 của Bộ dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phạm Công Tạc.

Buổi tập huấn tập trung vào các nội dung: Hướng dẫn đánh giá kế hoạch năm 2015, xây dựng kế hoạch năm 2016; hướng dẫn lập dự án sửa chữa – chống xuống cấp, dự án đầu tư xây dựng; hướng dẫn các đơn vị tham gia thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển vật lý.

 

Theo đó, để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015, các đơn vị thuộc Bộ cần đánh giá các nội dung: tình hình thực hiện nhiệm vụ thu (áp dụng đối với các đơn vị có thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các khoản thu sự nghiệp); tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2015; tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (các đơn vị có dự toán Chương trình Mục tiêu Quốc gia), các chương trình KH&CN trọng điểm, các chương trình KH&CN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (các Văn phòng Chương trình); tình hình thực hiện biên chế, quỹ lương, nguồn cải cách tiền lương.

 

Với việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2016, các đơn vị cần xây dựng dự toán thu (gồm phí, lệ phí; thu hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ; các khoản thu hoạt động sự nghiệp khác chi tiết theo từng khoản thu); xây dựng dự toán chi (gồm các khoản chi: quản lý hành chính, sự nghiệp khoa học, sự nghiệp môi trường, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp đào tạo, sự nghiệp thông tin, chương trình mục tiêu quốc gia, các loại chi khác (nếu có).

 

Đối với các sự nghiệp kinh tế, thông tin, môi trường, chương trình mục tiêu quốc gia, bên cạnh việc xây dựng thuyết minh dự toán chi tiết, căn cứ đề xuất nhiệm vụ, các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tổng hợp để làm việc với các Bộ quản lý ngành để bố trí dự toán. Các đơn vị gửi bản kế hoạch với các mẫu biểu kèm theo trước ngày 30/6/2015.

 

Về công tác xây dựng kế hoạch các dự án đầu tư phát triển năm 2016, dự kiến, trước ngày 10/6 sẽ có 01 buổi hướng dẫn riêng các đơn vị về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và các văn bản pháp lý có liên quan như: Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng; các nghị định mới ban hành. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo các quy định tại Luật Đầu tư công.

 

Trước mắt, các đơn vị cần lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi, tính hiệu quả của dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư xây dựng, dự án nhóm A, B, C), báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (dự án đơn giản quy mô nhỏ <15 tỷ).

 

Trước ngày 01/8/2015, Bộ KH&CN sẽ thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư để đưa vào kế hoạch năm 2016 theo quy định. Thời gian thẩm định theo quy định tại Luật Xây dựng (40 ngày nhóm A, 30 ngày nhóm B, 20 ngày nhóm C).

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan và đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng kế hoạch để được giải đáp.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 5220

Về trang trước Về đầu trang