Chỉ đạo Điều hành CCHC
Hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua cổng Dịch vụ công trực tuyến (15/08/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện Dịch vụ công, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại, hồ sơ được tiếp nhận nhanh chóng, đảm bảo chính xác, không thất lạc hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN như sau:

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực khoa học và công nghệ vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại địa chỉ: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn -> Chọn Đăng nhập (trường hợp chưa có tài khoản dịch vụ công trực tuyến -> chọn Đăng ký) -> Nộp hồ sơ trực tuyến -> Cấp thực hiện-đơn vị: chọn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BRVT -> Chọn thủ tục hành chính -> Thực hiện các thao tác theo yêu cầu trên giao diện -> Nộp hồ sơ (các thao tác cụ thể theo nội dung Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đính kèm hoặc Video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công tỉnh).

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên hệ công chức đầu mối một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy số 03– Điện thoại số: 02543.515.555) để được tư vấn, hướng dẫn thêm.

Xem nội dung chi tiết quy trình nộp hồ sơ trực tuyến tại đây

Chi tiết nội dung công văn 943/SKHCN-VP về hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua cổng Dịch vụ công trực tuyến

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1394

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 (22/04/2024)
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong năm 2024 (13/03/2024)
  • Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2024)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (12/01/2024)
  • Công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (11/12/2023)
  • Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh BR-VT (11/12/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)
  • Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (09/11/2023)
  • Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh BR-VT đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (09/11/2023)
  • Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (06/11/2023)