Thông tin chính sách mới
Triển khai Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (08/08/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 14/7/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 9885/UBND-VP ngày 31/7/2023 về việc triển khai Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ thông tin về Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để biết, thực hiện.

Đính kèm: Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 514

Về trang trước Về đầu trang