Thông báo
Công bố thông tin cấp GCN đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho Viện đổi mới sáng tạo toàn cầu (08/08/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện quy định tại điểm d, khoản 2, điều 16, Thông tư số 03/2014/TTBKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ công bố thông tin cấp GCN đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho Viện đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Xem nội dung giấy chứng nhận tại đây
 

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 2130

Về trang trước Về đầu trang