Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (03/07/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Nhằm mục đích tiếp tục thực hiện, triển khai các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; Ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đưa ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số để cải tiến, thay đổi quy trình tác nghiệp của cơ quan nhà nước nhằm đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; Phấn đấu nâng cao mức xếp hạng chỉ số Chuyển đối số các sở, ban ngành (Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xếp hạng 14/21 khối các sở, ban ngành), phấn đấu góp phần đạt mục tiêu đưa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về mức độ Chuyển đổi số.

Ngày 3/7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch số 47/KH-SKHCN về Triển khai thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 831

Về trang trước Về đầu trang