Đăng ký Đề tài-Dự án
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (05/07/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để các tổ chức và cá nhân quan tâm, có đủ năng lực và điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn.

Xem nội dung chi tiết thông báo   tại đây    quyết định

Biểu mẫu đính kèm

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 677

Về trang trước Về đầu trang