Tin KHCN trong tỉnh
Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” (07/06/2023)
-   +   A-   A+   In  

Chiều ngày 06/6, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” đã tổ chức họp để nghe Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án nêu trên. Ông Đặng Minh Thông - Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng thời là trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

IMG_0635.JPG

Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 16/3/2023. Đề án được xây dựng nhằm giải quyết các tồn tại và thách thức về vấn đề môi trường, năng lượng tại Côn Đảo, tái tạo nguồn vốn tự nhiên – con người và xã hội dựa trên cách tiếp cận theo mô hình Kinh tế tuần hoàn cho các hoạt động thực tế tại địa phương, qua đó góp phần xây dựng nền tảng thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn lực xã hội hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch thực hiện Đề án chính là cơ sở để các Sở, ban, ngành và UBND huyện Côn Đảo chủ động triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Để việc triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao nhất, dự thảo Kế hoạch đã nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong các nhóm giải pháp cơ bản sau: (1) Giáo dục nhận thức về kinh tế tuần hoàn; (2) Giảm thiểu rác thải, không rác thải nhựa; (3) Tuần hoàn nước; (4) Phát triển giao thông xanh và sử dụng hiệu quả năng lượng; (5) Bảo tồn đa dạng sinh học; (6) Du lịch bền vững gắn với áp dụng kinh tế tuần hoàn.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 765 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ nguồn xã hội hóa khoảng 187 tỷ đồng, chiếm 24%.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông khẳng định việc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu để Côn Đảo phát triển bền vững; do đó ông đề nghị việc triển khai thực hiện Đề án phải đạt được các mục tiêu chính, trong đó bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng nhất. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Đề án, hoạch định lộ trình cụ thể và xác định nguồn kinh phí thực hiện Đề án theo từng năm, trong đó ưu tiên triển khai những dự án từ nguồn xã hội hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông để giới thiệu rộng rãi về Đề án.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 3156

Về trang trước Về đầu trang