Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (08/06/2023)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 12/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2023).

Ngày 01/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 6716/UBND-VP ngày 01/6/2023; theo đó, có giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2023/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh theo quy định, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/6/2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo, phổ biến Nghị định số 22/2023/NĐ-CP đến Quý cơ quan được biết, tổ chức triển khai, thực hiện và phổ biến đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện, trường hợp Quý cơ quan có vướng mắc hoặc đề xuất giải pháp thì có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 13/6/2023 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Đính kèm Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ)

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường

Số lượt đọc: 199

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng tài nguyên nước cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/09/2023)
  • Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh (15/09/2023)
  • Triển khai Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành KH&CN trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực KH&CN (31/08/2023)
  • Tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” (27/07/2023)
  • Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh BR-VT (11/07/2023)
  • Kế hoạch thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây trồng chủ lực tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 (06/07/2023)
  • Triển khai Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh (22/06/2023)
  • Kế hoạch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023-2024 (21/06/2023)
  • Tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (13/06/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ (08/06/2023)