Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ (08/06/2023)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg về việc cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg); Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023

Thực hiện Công văn số 6058/UBND-VP ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên.

Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến triển khai Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg như sau:

Đề nghị Quý cơ quan theo chức năng quản lý, rà soát triển khai đến các doanh nghiệp thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (CGCNKKCG) trong dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg để được hưởng các ưu đãi về đầu tư theo Luật Đầu tư; trong đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai đến các doanh nghiệp có dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh triển khai đến các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, Sở Công Thương triển khai đến các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong cụm công nghiệp.

(Chi tiết thực hiện đăng ký CGCNKKCG tại Phụ lục kèm theo văn bản này).

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ./.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ;

- Công văn số 6058/UBND-VP ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh.

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 999

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án " Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn góc" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (13/12/2019)
  • Quyết định Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh BR-VT (29/10/2019)
  • Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng trụ sở làm việc các đơn vị hành chính - sự nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/09/2019)
  • Tăng cường quản lý, phòng ngừa ngăn chặn, xử lý các trường hợp người bị mắt bệnh tâm thần, đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp bị ảo giác, loạn thần thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (30/08/2019)
  • Thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HDND của HĐND tỉnh về điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương (30/08/2019)
  • Triển khai kiến nghị của Đoàn giám sát của ủy ban các vấn đề Xã hội thuộc Quốc hội (20/08/2019)
  • Thông Báo về nội dung kết luận của thường trực Tỉnh Uỷ tại buổi gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh với Công chức bộ phận 1 cửa, công chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các Cơ quan, đơn vị, địa phương (16/08/2019)
  • Thông báo về việc triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. (15/08/2019)
  • Triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 (12/08/2019)
  • Triển khai giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC PAR INDEX và chỉ số hài lòng SIPAS năm 2019 và các năm tiếp theo (12/08/2019)