Tin KHCN trong nước
Hội thảo Quốc tế “Tối ưu hóa sức mạnh tri thức và nâng cao năng lực Đánh giá khoa học & Công nghệ” (27/04/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 23/4/2015, Tại Hà Nội, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ phối hợp Tập đoàn I-Group đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học “Tối ưu hóa sức mạnh tri thức và nâng cao năng lực đánh giá khoa học và công nghệ”.


Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Vụ Đánh giá thẩm định và Giám định công nghệ, Trường Quản lý KH&CN, Văn phòng các chương trình KH&CN Quốc gia, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Thông tin Tư liệu – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam…., cùng với sự tham gia của các diễn giả quốc tế đến từ một trong những tập đoàn cung cấp dữ liệu và thông tin truyền thông lớn nhất khu vực I-Group và các đại biểu là các nhà khoa học đến từ một số Viện, Trường.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Trần Hậu Ngọc, Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ nhấn mạnh: Luật KH&CN 2013 có nhiều đổi mới so với Luật KH&CN 2000, đặc biệt lần đầu tiên công tác đánh giá khoa học đã được chính thức đưa vào Luật (Điều 16, 17). Điều này cũng đồng thời làm vai trò của công tác thu thập và quản lý dữ liệu về đánh giá KH&CN được nhìn nhận rõ nét hơn trong việc hỗ trợ quản lý nhà nước về KH&CN. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để có thể thực hiện đánh giá KH&CN là phải có thông tin và dữ liệu cần thiết. Chất lượng nghiên cứu và kết quả đánh giá KH&CN phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của thông tin và dữ liệu sử dụng trong đánh giá: mức độ chi tiết, độ tin cậy, khả năng so sánh và sự sẵn có. Hoạt động đo lường, đánh giá KH&CN cung cấp những số liệu và bằng chứng thuyết phục nhất phục vụ công tác hoạch định chiến lược, chính sách, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động KH&CN. Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, công tác đo lường, đánh giá KH&CN hơn lúc nào hết đòi hỏi phải được xây dựng và phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ so sánh quốc tế.

 

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, công tác đo lường, đánh giá KH&CN được lãnh đạo Bộ KH&CN hết sức quan tâm và giao cho một số đơn vị chức năng triển khai thực hiện. Tuy vậy, công tác này mới được triển khai có hệ thống nên còn gặp nhiều khó khăn cả về nguồn nhân lực, kinh phí, phương pháp luận và hạ tầng kỹ thuật trong đó đặc biệt phải kể đến dữ liệu và các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu. Do đó, kết quả của hoạt động chưa thực sự đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của các cơ quan quản lý về KH&CN cũng như cộng đồng KH&CN trong nước.

 

Tại Hội thảo các chuyên gia quốc tế đã đưa ra các cách tiếp cận đối với những vấn đề liên quan trong lĩnh vực đo lường và đánh giá KH&CN, đồng thời khuyến nghị những phương pháp luận, những cơ sở dữ liệu và công cụ tìm kiếm, phân tích dữ liệu có thể áp dụng tại Việt Nam và đã nhận được sự trao đổi thảo luận sôi nổi từ các đại biểu tham dự Hội thảo.

 

Kết quả của Hội thảo sẽ là nền móng để Viện triển khai các hoạt động nhằm tăng cường năng lực tổ chức và thực hiện công tác đo lường, phân tích dữ liệu phục vụ đánh giá KH&CN.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 4909

Về trang trước Về đầu trang