Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy - Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2023 (06/06/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 01/06/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 577/SKHCN-VP về việc  triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy-Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy-26/6” năm 2023

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023   từ ngày 01 đến 30/6/2023 với chủ đề   “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể Sở phối hợp hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức, đoàn viên, gia đình, người thân và Nhân dân nhằm tiếp tục nâng cao hiểu biết pháp luật về phòng, chống ma túy, nhận thức về hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm như bánh, kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử,…; đồng thời tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cai nghiện. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến lồng ghép vào các buổi sinh hoạt; tham gia sáng tác tác phẩm về phòng chống ma túy và các hoạt động hỗ trợ người cai nghiện ma túy do các cơ quan, đoàn thể tổ chức.

2. Vận động công chức, viên chức, đoàn viên, người thân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống ma túy tại địa phương, phát hiện và thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, triệt phá các tụ điểm ma túy, tội phạm ma túy. Đồng thời nghiêm cấm công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động sử dụng mạng xã hội để quảng bá, lôi kéo đối tượng mua, bán, sử dụng trái phép các chất ma túy.

3. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN kịp thời chuyển tải thông điệp “Tháng hành động phòng, chống ma túy - Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2023 trên website và các ấn phẩm KH&CN trong số tháng 6/2023.

4. Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy - Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2023 về Ban chỉ đạo 138 tỉnh trước ngày 30/6/2023./.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 257

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng tài nguyên nước cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/09/2023)
  • Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh (15/09/2023)
  • Triển khai Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành KH&CN trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực KH&CN (31/08/2023)
  • Tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” (27/07/2023)
  • Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh BR-VT (11/07/2023)
  • Kế hoạch thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây trồng chủ lực tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 (06/07/2023)
  • Triển khai Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh (22/06/2023)
  • Kế hoạch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023-2024 (21/06/2023)
  • Tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (13/06/2023)
  • Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (08/06/2023)