Thông báo
Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2023 (thay thế Kế hoạch số 41/KH-STNMT ngày 25 tháng 5 năm 2023) (05/06/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường

Số lượt đọc: 2730

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông tư Quy định thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (24/10/2015)
  • Thông báo về việc nghiệm thu dự án nông thôn miền núi giai đoạn 2011 - 2015 (22/10/2015)
  • Thông báo về việc triển khai Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN (19/10/2015)
  • Thông báo về việc phát động tham gia Giải thưởng báo chí viết về đề tài Thương mại và Du lịch tỉnh BR-VT lần XIII năm 2015 (19/10/2015)
  • Thông báo về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VI, tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng (15/10/2015)
  • Thông báo cho nhân dân đến xem triễn lãm thành tựu của tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (13/10/2015)
  • Quyết định Ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh BR-VT (12/10/2015)
  • Quyết định Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh BR-VT (12/10/2015)
  • Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu Cung cấp thiết bị, máy móc chuyên dùng thuộc dự án Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh BR-VT (12/10/2015)
  • Góp ý dự thảo Quy chế xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (09/10/2015)