Thông báo
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ (02/06/2023)
-   +   A-   A+   In  
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch số 36/KH-SKHCN ngày 24/5/2023 về  tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, CCVC và người lao động trong công tác phòng chống thiên tai, sẵn sàng các phương án thích ứng với thiên tai năm 2023 để đảm bảo xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước; Tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai cho cán bộ, CCVC và người lao động, nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

- Chủ đề: Chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023: “Từ ứng phó đến hành động sớm"

- Thời gian thực hiện: tập trung vào tháng 5/2023

Kế hoạch đề ra các nội dung để thực hiện, gồm:

- Tuyên truyền các hoạt động Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên trang thông tin điện tử của Sở, các đơn vị trực thuộc; đăng tin/bài trên các ấn phẩm thông tin KH&CN của Sở.

- Treo pano, băng rôn với các thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 602

Về trang trước Về đầu trang