Thông báo
Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (31/05/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu v/v triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; công văn số 2209/SLĐTBXH-BTXH ngày 25/5/2023 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội v/v triển khai hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023,

Nhằm mục đích triển khai thực hiện nhằm góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện; Tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em; Tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động tham gia, phối hợp giải quyết các
vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông,... Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt đối với các đối tượng là cha mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em và cả trẻ em; Tổ chức, phối hợp vận động ủng hộ, đóng góp các nguồn lực để tất cả trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện như sau:

- Chủ đề trọng tâm của tháng hành động: “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023

* Thông điệp, khẩu hiệu truyền thông

1. Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi
trẻ em.

2. Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống
của trẻ em.

3. Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

4. Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.
5. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

6. Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng.

7. Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai.

8. Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

9. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em

Thống nhất chọn thông điệp “Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em.” (Treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN).;

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 2631

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc triển khai Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ (21/05/2024)
  • Về việc gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX - năm 2024 (15/05/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/05/2024)
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)
  • Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 (03/05/2024)
  • Triển khai Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, ngày 29/02/2024 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/05/2024)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ (02/05/2024)
  • triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ. (23/04/2024)