Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2023 (31/05/2023)
-   +   A-   A+   In  

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 với các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau:

1. Nghiên cứu xây dựng chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng

- Nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.

- Nghiên cứu tính toán mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025, nhằm khảo sát mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan đến năng suất, chất lượng; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan năng suất chất lượng đăng lên website, báo, đài, bản tin, ...để thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị, các lóp đào tạo, tập huấn hướng dẫn, các giải pháp có liên quan đến nâng cao năng suất, chất lượng; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật;,... cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, các buổi chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung có liên quan đến năng suất và chất lượng trong và ngoài tỉnh.

3. Hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh

Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 theo hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.

4. Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng

- Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức về năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng cho lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo của Tổ chức Năng suất Châu Á và các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện triển khai các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp triển khai các nội dung của Kế hoạch và lồng ghép với các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị.

(Nguồn: Kế hoạch số 97/KH-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 1295

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 (02/07/2024)
  • Về việc công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của tỉnh tháng 5/2024 (01/07/2024)
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)