Tin KHCN trong tỉnh
Xét chọn và đề nghị tặng Danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” năm 2023 trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học (24/05/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 24/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng để xét chọn và đề nghị tặng Danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” năm 2023 trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Tham dự họp có ông Phạm Quang Nhật – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng.

 

Ông Phạm Quang Nhật – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng

 

Thực hiện Công văn số 2433/UBND-VP ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2023; căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về tặng thưởng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Sở KH&CN đã có văn bản số 240/SKHCN-QLKHCN ngày 15/3/2023 về việc triển khai và hướng dẫn thực hiện xét chọn cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học năm 2023 đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức  trên địa bàn tỉnh.

 

Qua tổng hợp, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 06 hồ sơ đề nghị xét chọn cho 06 cá nhân của 04 cơ quan. Báo cáo thành tích của các cá nhân chủ yếu liên quan đến phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

 

Sau khi xem xét, đánh giá các hồ sơ đề nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Hội đồng đã xét chọn ra 01 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đảm bảo theo đúng đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí xét tặng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học theo quy định.

 

Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ có báo cáo đề xuất lên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh và UBND tỉnh xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học năm 2023.

 

Nguồn: Tuệ Minh

Số lượt đọc: 2240

Về trang trước Về đầu trang