Thông tin chỉ đạo điều hành


Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn tỉnh (08/12/2022)

Nhằm huy động sự tham gia của các cấp chính quyền và toàn thể cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn tỉnh (08/12/2022)

Nhằm huy động sự tham gia của các cấp chính quyền và toàn thể cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn tỉnh.


Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (06/12/2022)

Nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nuôi trồng thủy sản, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Kế hoạch ứng phó thảm họa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (05/12/2022)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó thảm họa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu