Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (13/06/2023)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển: Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển.


Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (08/06/2023)

Ngày 12/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2023).

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ (08/06/2023)

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg về việc cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg); Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023 (07/06/2023)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023.


Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy - Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2023 (06/06/2023)

Ngày 01/06/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 577/SKHCN-VP về việc  triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy-Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy-26/6” năm 2023


Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2023 (31/05/2023)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 với các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau:Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 (17/05/2023)

 Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành   Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023


Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (16/05/2023)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.