Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 (01/06/2022)

Ngày 31/5, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thành công Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2022. Tham dự Hội thi có đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Tám - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trần Duy Tâm Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN cùng toàn thể đảng viên, quần chúng Sở KH&CN.


DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - SOI ĐƯỜNG CHO NHÂN DÂN TA GIÀNH THẮNG LỢI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (25/04/2022)

Vài nét khái quát về bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tập tài liệu “tuyệt đối bí mật” - sau này, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng gọi theo đúng nghĩa của nó là Di chúc, được Bác viết vào những ngày kỷ niệm Sinh nhật của Người, từ năm 1965 đến 1969.


Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2022 - Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (07/04/2022)

Chiều 06/4/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, học tập Chuyên đề năm 2022 - Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm thực hiện Kế hoạch 103-KH/TU, ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chuyên đề năm 2022; Kế hoạch 58-KH/TU, ngày 21/03/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai học tập Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.


Quốc khánh và những kỷ niệm không thể nào quên (02/09/2021)

Mỗi người đều có những kỷ niệm của riêng mình. Những người tham gia cuộc mít tinh vĩ đại với 50.000 người tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, ai còn cũng đã ngót trăm tuổi, có thể nghe văng vẳng tiếng Bác Hồ: “Tôi nói đồng bào có nghe rõ không”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn (11/06/2021)

Ngày 11/6/1948, khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến.

Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (10/06/2021)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, đã hiến dâng trọn đời vì nước, vì dân.

Tìm đường cứu nước, cứu dân – Bản lĩnh nhà ái quốc vĩ đại Hồ Chí Minh (04/06/2021)

Bản lĩnh Hồ Chí Minh là sự thể hiện tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, ý chí quyết tâm cao độ, sự kiên định và năng lực hoạt động thực tiễn xuất sắc của Người nhằm thực hiện thành công khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, để thực sự mang lại độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.


Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới (18/05/2021)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó “máu thịt” với nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân, là nhiệm vụ then chốt có vị trí rất quang trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng.