Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (21/02/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/BTGTU, ngày 27/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII và chuyên đề năm 2023; Đồng thời, triển khai kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 16/01/2023 của Đảng uỷ Sở KH&CN về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023. Ngày 21/02/2023, Đảng uỷ Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở KH&CN. Tham dự và báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng - Báo cáo viên Trung ương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 (01/06/2022)

Ngày 31/5, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thành công Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2022. Tham dự Hội thi có đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Tám - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trần Duy Tâm Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN cùng toàn thể đảng viên, quần chúng Sở KH&CN.


DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - SOI ĐƯỜNG CHO NHÂN DÂN TA GIÀNH THẮNG LỢI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (25/04/2022)

Vài nét khái quát về bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tập tài liệu “tuyệt đối bí mật” - sau này, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng gọi theo đúng nghĩa của nó là Di chúc, được Bác viết vào những ngày kỷ niệm Sinh nhật của Người, từ năm 1965 đến 1969.


Hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2022 - Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (07/04/2022)

Chiều 06/4/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, học tập Chuyên đề năm 2022 - Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm thực hiện Kế hoạch 103-KH/TU, ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chuyên đề năm 2022; Kế hoạch 58-KH/TU, ngày 21/03/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai học tập Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.


Quốc khánh và những kỷ niệm không thể nào quên (02/09/2021)

Mỗi người đều có những kỷ niệm của riêng mình. Những người tham gia cuộc mít tinh vĩ đại với 50.000 người tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, ai còn cũng đã ngót trăm tuổi, có thể nghe văng vẳng tiếng Bác Hồ: “Tôi nói đồng bào có nghe rõ không”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn (11/06/2021)

Ngày 11/6/1948, khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến.

Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (10/06/2021)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, đã hiến dâng trọn đời vì nước, vì dân.

Tìm đường cứu nước, cứu dân – Bản lĩnh nhà ái quốc vĩ đại Hồ Chí Minh (04/06/2021)

Bản lĩnh Hồ Chí Minh là sự thể hiện tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, ý chí quyết tâm cao độ, sự kiên định và năng lực hoạt động thực tiễn xuất sắc của Người nhằm thực hiện thành công khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, để thực sự mang lại độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.