Thông tin dự án Đấu thầu, mua sắm công


Mời chào hàng cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống giám sát và cảnh báo tự động chất lượng nước trong nuôi tôm thương phẩm (23/08/2017)

Nội dung chính của gói thầu: Ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa xây dựng mô hình giám sát và cảnh báo tự động chất lượng nước trong ao nuôi tôm thẻ thương phẩm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án "Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống các trạm năng lượng mặt trời tại các Trạm Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo (các hòn thuộc Côn Đảo)". (14/07/2017)

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 25/QĐ-TTUD ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị hệ thống điện mặt trời...


Thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ (07/06/2017)

Gói thầu “Mua sắm trang thiết bị công nghệ” thuộc dự án Xây dựng mô hình thí điểm ngã tư thông minh tại 01 điểm giao lộ đường Huỳnh Minh Thạnh và 27/4 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên MộcThông báo mời thầu gói thầu “Nhân rộng mô hình cải thiện môi trường vệ sinh nông thôn trên đại bàn tỉnh BÀ Rịa – Vũng Tàu”. (04/06/2017)

Mua nguyên vật liệu lắp đặt hầm Biogas Composite phục vụ triển khai nhiệm vụ “Nhân rộng mô hình cải thiện môi trường vệ sinh nông thôn trên đại bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.


Thông báo mời thầu cung cấp thiết bị (04/06/2017)

Mua sắm trang thiết bị điện mặt trời phục vụ triển khai dự án Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống các trạm năng lượng mặt trời tại các Trạm Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo(các hòn thuộc Côn Đảo)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu... (19/07/2016)

Tên bên mời thầu: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: Số 202 – Bạch Đằng - Phường Phước Trung - TP Bà Rịa - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại: 0643.510475;         Fax: 0643.510476

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:Thông báo mời chào hàng mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2016 (23/05/2016)

Dự án: Ứng dụng CNTT tại Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tại tỉnh BR-VT năm 2016