Cuộc thi ý tưởng KHCN

Thông báo về gia hạn nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi Ý tưởng khoa học tỉnh BR-VT lần thứ II năm 2016-2017 (12/09/2017)

Căn cứ Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khoa học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II năm 2016-2017 trong các lĩnh vực Bảo vệ môi trường - An toàn giao thông - An toàn thực phẩm - Phát triển du lịch - Cải cách hành chính;


Triển khai công tác tuyên truyền Cuộc thi Ý tưởng Khoa học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ II năm 2016-2017 (14/03/2017)

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành công văn số 1759/UBND-VP về việc triển khai công tác tuyên truyền Cuộc thi Ý tưởng Khoa học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ II năm 2016-2017.

Phát động cuộc thi Ý tưởng Khoa học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II năm 2016 - 2017 (14/03/2017)

Tiếp nối thành công từ Cuộc thi Ý tưởng lần thứ I năm 2015, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 về Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khoa học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II năm 2016 – 2017. 


Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ II năm 2016-2017 (12/01/2017)

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khoa học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II năm 2016-2017 trong các lĩnh vực Bảo vệ môi trường - An toàn giao thông - An toàn thực phẩm - Phát triển du lịch - Cải cách hành chính


Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Ý tưởng KH&CN tỉnh BR-VT lần 1 năm 2015 (09/05/2016)

Ngày 06/5, tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ I năm 2015”. Đến dự có ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, ông Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở KH&CN cùng đại diện các sở ban ngành trong tỉnh.


Phát động cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT lần I năm 2015 (31/07/2015)

Thực hiện Công văn số 1162/LĐLĐ ngày 21/7/2015 của LĐLĐ tỉnh về việc triển khai Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT lần 1-2015.

Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT lần thứ I năm 2015 (01/07/2015)

Ngày 22/5/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 1076/QĐ-UBND Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT lần thứ I năm 2015. 


Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT lần thứ I năm 2015 (01/07/2015)

Ngày 10/6/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định số 1224/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ I năm 2015.