Chỉ đạo Điều hành CCHCSố hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC (11/05/2022)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về việc thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong quá trình tiếp nhận giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.