Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ Số 219 (tháng 5/2019) (04/07/2019)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

-  Gia nhập CPTPP: Thách thức của việc nội luật hóa vấn đề sở hữu trí tuệ

- Việt Nam sắp có cơ sở dữ liệu trực tuyến đầu tiên về sở…                 


Sở hữu trí tuệ Số 218 (tháng 4/2019) (03/07/2019)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

-  KH&CN đã thực sự trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội   

- Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 26/4: Sở hữu trí tuệ và Thể thao 


Sở hữu trí tuệ Số 217 (tháng 3/2019) (02/07/2019)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam - Nhật Bản: Tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực KH&CN

- Lãnh đạo Bộ KH&CN tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hoa Kỳ - ASEAN

- Sở hữu trí tuệ trong đàm phán quốc tế           


Sở hữu trí tuệ Số 216 (tháng 2/2019) (20/03/2019)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam chính thức bước vào kỷ nguyên CPTPP                     

- Viện khoa học sở hữu trí tuệ: Một bước phát triển mới       


Sở hữu trí tuệ Số 215 (tháng 1/2019) (19/03/2019)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hợp tác quốc tế về Sở hữu trí tuệ 2018 - Một năm nhìn lại

- Sở hữu trí tuệ hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp khởi nghiệp    

- CPTPP chính thức có hiệu lực                                                                       


Sở hữu trí tuệ Số 214 (tháng 12/2018) (18/03/2019)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

-  Hàn Quốc chia sẻ sở hữu trí tuệ hỗ trợ phát triển lụa Quảng Nam

- Thủ tướng hoan nghênh và khuyến khích mọi ý tưởng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ


Sở hữu trí tuệ Số 213 (tháng 11/2018) (17/12/2018)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

-  Viện Khoa học sở hữu trí tuệ làm việc với Hiệp hội Đại diện Sáng chế Nhật Bản (Japan Patent Attorneys Association - JPAA)                                                               

- Cục Sở hữu trí tuệ khởi động Dự án “Triển khai hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp WIPO IPAS”                   


Sở hữu trí tuệ Số 212 (tháng 10/2018) (14/11/2018)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Đoàn Việt Nam điều hành khóa họp Đại Hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) 

- Viện Khoa học sở hữu trí tuệ làm việc với Mạng lưới sở…


Sở hữu trí tuệ Số 211 (tháng 9/2018) (13/11/2018)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Tổng cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương        

- Hội thảo “Hệ thống Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp”                                                           

- Việt Nam và Lào hợp tác chặt chẽ về KH&CN                 


Sở hữu trí tuệ Số 210 (tháng 8/2018) (12/11/2018)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam – Lào: Đẩy mạnh …về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ   

- “Việt Nam có thể trở thành nước tiên phong kinh tế trí tuệ nhân tạo ở ASEAN”            

- Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp Điều phối viên thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ