Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ Số 237 (tháng 11/2020) (24/12/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Cục Sở hữu trí tuệ tham dự Diễn đàn trực tuyến với doanh nghiệp châu Âu                                                            

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ                

Sở hữu trí tuệ Số 236 (tháng 10/2020) (23/12/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: KH&CN ngày càng trở thành nhân tố quyết định…                                

- Những kết quả nổi bật từ các Hiệp định thương mại tự do 


Sở hữu trí tuệ Số 235 (tháng 09/2020) (26/10/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 61 các Hội đồng của các nước thành viên WIPO

- Việt Nam - Hình mẫu của các nước đang phát triển trong thiết lập hệ thống đổi mới sáng tạo 

Sở hữu trí tuệ Số 234 (tháng 08/2020) (25/10/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam tham dự Hội nghị Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước Nam Á, Đông Nam Á, Iran và Mông Cổ     - Phiên họp Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Australia lần II                                                                        


Sở hữu trí tuệ Số 233 (tháng 07/2020) (24/10/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- VIPRI và ICED tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ và kinh tế tuần hoàn                 

- Việt Nam - Thụy Sỹ: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực KH&CN 

Sở hữu trí tuệ Số 232 (tháng 06/2020) (20/07/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hội thảo các giải pháp để đẩy mạnh khởi nghiệp…         

- Việt Nam triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ                                                                               


Sở hữu trí tuệ Số 231 (tháng 05/2020) (19/07/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Sở hữu trí tuệ Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu với EVFTA  

- Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Động lực…       

Sở hữu trí tuệ Số 230 (tháng 04/2020) (18/07/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- ASEAN cần phát huy tinh thần gắn kết, ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19     

- Việt Nam - Hoa Kỳ: Ký kết tăng cường quan hệ đối tác song phương      

Sở hữu trí tuệ Số 229 (tháng 03/2020) (07/04/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực mới cho tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế            

-  WIPO hỗ trợ Việt Nam thiết lập hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ                                                                              

- Thúc đẩy hợp tác giữa APO và ASEAN vì mục tiêu tăng năng suất và phát triển nền kinh tế khu vực                          

          


Sở hữu trí tuệ Số 228 (tháng 02/2020) (06/04/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tổ chức Đoàn thăm và làm việc với các cơ quan sở hữu trí tuệ của Pháp                         

- Kỳ vọng sự chuyển mình mạnh mẽ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc trong năm 2020