Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ Số 239 (tháng 01/2021) (25/03/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hoàn thiện chính sách để phù hợp với EVFTA        

-  Đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khuyến khích đổi mới sáng tạo         


Sở hữu trí tuệ Số 238 (tháng 12/2020) (24/03/2021)

CÁC LĨNH VỰC CỦA SHTT

- EVFTA: Cam kết về sở hữu trí tuệ và hành động…           

- KOICA đánh giá tiền khả thi Dự án “Nâng cao…            


Sở hữu trí tuệ Số 237 (tháng 11/2020) (24/12/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Cục Sở hữu trí tuệ tham dự Diễn đàn trực tuyến với doanh nghiệp châu Âu                                                            

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ                

Sở hữu trí tuệ Số 236 (tháng 10/2020) (23/12/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: KH&CN ngày càng trở thành nhân tố quyết định…                                

- Những kết quả nổi bật từ các Hiệp định thương mại tự do 


Sở hữu trí tuệ Số 235 (tháng 09/2020) (26/10/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 61 các Hội đồng của các nước thành viên WIPO

- Việt Nam - Hình mẫu của các nước đang phát triển trong thiết lập hệ thống đổi mới sáng tạo 

Sở hữu trí tuệ Số 234 (tháng 08/2020) (25/10/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam tham dự Hội nghị Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước Nam Á, Đông Nam Á, Iran và Mông Cổ     - Phiên họp Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Australia lần II                                                                        


Sở hữu trí tuệ Số 233 (tháng 07/2020) (24/10/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- VIPRI và ICED tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ và kinh tế tuần hoàn                 

- Việt Nam - Thụy Sỹ: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực KH&CN 

Sở hữu trí tuệ Số 232 (tháng 06/2020) (20/07/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hội thảo các giải pháp để đẩy mạnh khởi nghiệp…         

- Việt Nam triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ                                                                               


Sở hữu trí tuệ Số 231 (tháng 05/2020) (19/07/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Sở hữu trí tuệ Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu với EVFTA  

- Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Động lực…       

Sở hữu trí tuệ Số 230 (tháng 04/2020) (18/07/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- ASEAN cần phát huy tinh thần gắn kết, ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19     

- Việt Nam - Hoa Kỳ: Ký kết tăng cường quan hệ đối tác song phương