Sở hữu trí tuệ

Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 11/2021) (25/11/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Những điều cần biết về Hệ thống đăng ký quốc tế sáng chế PCT 

- Một năm thực hiện EVFTA: Đã tận dụng được hết lợi thế? 


Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 10/2021) (28/10/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- ASEAN tăng cường hành động chống lại hàng giả trong thương mại điện tử 

- Các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

- Cục Sở hữu trí tuệ họp song phương cấp Cục trưởng với Cơ quan Sở hữu trí tuệ Vương Quốc Anh


Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 9/2021) (27/09/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Cần duy trì biện pháp hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là cần thiết           

- Cần có giải pháp về cơ chế, CS phù hợp để phát huy tiềm năng của “nhà sáng chế không chuyên” ở nước ta

Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 8/2021) (30/08/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Những đóng góp của Cục Sở hữu trí tuệ trong quan hệ hợp tác Asean về sở hữu trí tuệ 

- Chặng đường xây dựng và phát triển chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ 

Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 7/2021) (27/07/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam đề xuất nghiên cứu bãi bỏ quyền sở hữu trí tuệ vắc xin COVID-19 trong APEC                          

- Việt Nam gia nhập Hiệp ước Budapest về nộp lưu…           

- Cục Sở hữu trí tuệ họp trực tuyến với cơ quan sở hữu trí tuệ Châu Âu                

Sở hữu trí tuệ Số 244 (tháng 06/2021) (11/07/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Triển khai họp Nhóm Sở hữu trí tuệ thi hành EVFTA               

- Rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 của Việt Nam trong WTO


Sở hữu trí tuệ Số 243 (tháng 05/2021) (08/06/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thực thi hiệu…                          

- Hợp tác ASEAN về SHTT và những dấu ấn của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Nhóm công tác về hợp tác SHTT các nước ASEAN  

Sở hữu trí tuệ Số 242 (tháng 04/2021) (13/05/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4: Tăng cường truyền thông đưa nông sản Việt ra thế giới                

- Việt Nam hợp tác cùng Nhật Bản trong bảo vệ và thực thi quyền SHTT 


Sở hữu trí tuệ Số 241 (tháng 03/2021) (28/03/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hội thảo “Bảo hộ dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm” trong khuôn khổ…         

- Hội thảo Tham vấn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ        

Sở hữu trí tuệ Số 240 (tháng 02/2021) (27/03/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ năm 2020: Nỗ lực vượt qua những thách thức của đại dịch                   

-  Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ tham dự Hội nghị Ủy ban toàn thể về Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ