Sở hữu trí tuệ

Số 157 (tháng 3/2014) (05/05/2014)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Vấn đề SHTT và đấu tranh chống hàng giả tại Việt Nam

- Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ “Sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo”


Số 156 (tháng 02/2014) (07/03/2014)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Sở hữu trí tuệ trong hiệp định TPP: Chỉ thấy thách thức

- Năm 2014: Hoạt động Sở hữu trí tuệ tiếp tục phát triển

- Quyền Sở hữu trí tuệ đối với chương trình máy tính

- Thương mại điện tử thúc đẩy quyền Sở hữu trí tuệ


Số 155 (tháng 01/2014) (06/03/2014)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Cục SHTT

- Định giá tài sản trí tuệ để tạo lập thị trường KH&CN

- Nâng cao giá trị sản phẩm qua hoạt động sở hữu trí tuệ


Số 154 (tháng 12/2013) (17/12/2013)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Đề án nâng cao NS&CL sản phẩm, hàng hóa của DNVVN trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2012 – 2015

- Doanh nghiệp ngày càng có nhu cầu bảo hộ, phát triển TSTT

- Trái cây Bà Rịa – Vũng Tàu: Có tiếng, chưa có miếng


Số 153 (tháng 11/2013) (16/12/2013)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi STKT lần thứ 7 tỉnh BR-VT

- Đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ vào cộng đồng

- Khoa học Đông Nam bộ gắn với sở hữu trí tuệ

- Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Muối Bà Rịa”: Hướng phát triển mới cho nghề muối