Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ Số 167 (tháng 1/2015) (13/02/2015)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

-Triển khai hiệu quả công tác pháp chế quốc tế  

-Khai thác tối ưu “tài sản trí tuệ”                                                               

-Doanh nghiệp cần đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ở nước ngoài 


Sở hữu trí tuệ Số 166 (tháng 12/2014) (24/12/2014)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Sở hữu trí tuệ - cần cách hiểu thống nhất        

- Chuyển giao công nghệ chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng                                                                              

- Lơ là sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp Việt “méo mặt” để đòi lại


Sở hữu trí tuệ Số 165 (tháng 11/2014) (23/12/2014)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc 2014: Việt Nam đang hội nhập sâu vào “sân chơi” quốc tế

- Thiếu tiền theo đuổi kiện xâm phạm sở hữu trí tuệ…                                                                                  

- Kiểm soát sự vi phạm sở hữu trí tuệ là thúc đẩy sáng tạo


Sở hữu trí tuệ Số 164 (tháng 10/2014) (17/11/2014)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam tham dự khoá họp Đại hội đồng thường niên lần thứ 54 của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 

- Doanh nghiệp cần phối hợp với hải quan…                                                                                

- Doanh nghiệp cần đẩy mạnh khai thác giá trị …


Sở hữu trí tuệ Số 163 (tháng 9/2014) (14/10/2014)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Doanh nghiệp vẫn thờ ơ với bảo hộ SHTT       

- Doanh nghiệp KHCN cần chủ động đổi mới sáng tạo                                                                                 

- Bảo hộ quyền SHTT: Tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm


Sở hữu trí tuệ - Số 162 (tháng 8/2014) (03/09/2014)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Không khoan nhượng với các hành vi vi phạm SHTT 

- Tổn thất lớn vì suýt xâm phạm SHTT                                                                                    

- Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương


Số 161 (tháng 7/2014) (18/08/2014)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Thúc đẩy hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ  

- Giai đoạn 2025-2030: Hướng tới đưa dự án Viện KH&CN Việt Nam- Hàn Quốc…                                                                       

- Thương mại điện tử thúc đẩy sở hữu trí tuệ 

- Thu hút chất xám từ nước ngoài: Tín hiệu vui từ một dự án


Số 160 (tháng 6/2014) (17/08/2014)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Trí tuệ người Việt ở nước ngoài - nguồn lực phát triển KHCN    

- Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng                                                                     

- Việt Nam xuất hiện trong quảng cáo của APPLE         

- Ngành CN hỗ trợ công nghệ cao: Cầu nhiều, cung ít


Số 159 (tháng 5/2014) (10/06/2014)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hợp tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ

- Hào kỹ thuật Busado giành giải thưởng quốc tế

- Chặng đường 10 năm bảo hộ bản quyền phần mềm

- Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Bắt đầu từ nhận thức!


Số 158 (tháng 4/2014) (06/05/2014)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập

- 06 doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đoạt giải cuộc thi sángtạo kỹ thuật

- Nông sản Bà Rịa - Vũng Tàu: Không thương hiệu, khó đứng vững