Tiêu chuẩn ĐLCL

Áp dụng ISO 9001 - góp phần tích cực trong thực hiện cơ chế một cửa (10/12/2021)

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, nhờ áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, nền hành chính công cấp xã ngày càng hiện đại và môi trường công vụ văn minh hơn.

ISO 22525 - Tiêu chuẩn hỗ trợ tăng trưởng và an toàn trong ngành du lịch (27/10/2021)

Tiêu chuẩn bao gồm toàn bộ trải nghiệm của bệnh nhân, từ các quy trình trước khi đi du lịch đến khi trở về nhà và theo dõi, việc quản lý yếu tố nguy cơ, an toàn và bảo mật thông tin , các yêu cầu về trình độ...

Tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất phục vụ DN đi tắt đón đầu (14/10/2021)

Trong thời gian tới, cần thiết phải xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến 2030. Tạo lập hạ tầng tiêu chuẩn tiên tiến, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất phục vụ cộng đồng DN đi tắt đón đầu.


Tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững (13/10/2021)

Ngày Tiêu chuẩn thế giới (14/10) năm nay có chủ đề là "Tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn" nhằm nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn là công cụ, cách thức góp phần giúp các chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.


Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2021: Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (11/10/2021)

Thông điệp và chủ đề Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14 tháng 10 năm 2021 đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế hàng đầu là ISO, IEC và ITU thống nhất đưa ra nhằm nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn trong việc phục vụ cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2021: Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (04/10/2021)

Thông điệp và chủ đề Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14 tháng 10 năm 2021 đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế hàng đầu là ISO, IEC và ITU thống nhất đưa ra nhằm nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn trong việc phục vụ cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Bà Rịa-Vũng Tàu: Sơ tuyển doanh nghiệp dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (01/10/2021)

Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tiến hành họp để xem xét, đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp của tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.

Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh BR-VT" (30/09/2021)

Triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi là Đề án 996), ngày 23/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn đến năm 2025.


Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 (05/07/2021)

Ngày 29/6, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và công nghệ tỉnh BR-VT) đã tổ chức Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 để xem xét, đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp của tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021. Ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt, chủ trì cuộc họp.


Hội đồng nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 1, năm 2021 (25/06/2021)

Ngày 23/6, Sở KH&CN tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội đồng trực tuyến nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025, đợt 01 năm 2021. Do ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt.