Tiêu chuẩn ĐLCL

Sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm soát viên chất lượng (30/05/2023)

Bộ KH&CN đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm soát viên chất lượng trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


Tiêu chuẩn - ‘cánh tay đắc lực’ trong quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam (30/05/2023)

Tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm (ATTP) ngày càng thể hiện vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Bằng những lợi ích thiết thực mang lại, tiêu chuẩn xứng đáng là cánh tay đắc lực trong quản lý ATTP tại Việt Nam.


TCVN 5603:2023 góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường (30/05/2023)

Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5603:2023 “Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm”. Sự ra đời của tiêu chuẩn này giúp nâng cao chất lượng và sự an toàn của sản phẩm cung cấp ra thị trường, đồng thời góp phần tích cực vào tăng uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp.


Sửa đổi quy định về xác định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (26/05/2023)

Trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ KH&CN đề xuất sửa đổi quy định về xác định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) và hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


Nâng cao hiệu quả công tác thanh kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (06/03/2023)

Trong năm 2023, Tổng cục TCĐLCL tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và công tác kiểm tra nhà nước về TCĐLCL với các tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động về lĩnh vực TCĐLCL.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng luôn tiên phong trong sự nghiệp đổi mới của ngành (04/03/2023)

“Trong vòng 05 năm trở lại đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã có những đóng góp nhất định và đạt những thành tựu nổi bật”, đây là nhận định của TS. Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL tại Diễn đàn ISO Châu Á - Thái Bình Dương diễn ra ngày 28/02/2023.

Hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý về chất lượng sản phẩm hàng hóa (03/03/2023)

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định nhấn mạnh, trong năm 2023, Tổng cục TCĐLCL phải đánh giá, rà soát và hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý về chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ sơn epoxy dành cho sản phẩm thép không gỉ (14/02/2023)

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế ASTM mới đây đã xây dựng một bộ tiêu chuẩn về sơn epoxy được sử dụng trong ngành công nghiệp, giúp gia tăng độ bền cho các sản phẩm thép không gỉ.

Đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (30/01/2023)

Hiện nay, Bộ KH&CN đang khẩn trương, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Doanh nghiệp được lợi gì khi áp dụng ISO 9001 (25/10/2022)

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 sẽ giúp các nhà quản lý làm mới và thúc đẩy sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp và đem lại nhiều lợi ích.