Tiêu chuẩn ĐLCL

Quản lý chất lượng thép trong tình hình mới (31/01/2024)

Cần xây dựng chính sách, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp trong tình hình mới, đảm bảo những cam kết của Việt Nam, cũng như loại bỏ sản phẩm thép nhập kém chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh chất lượng sản phẩm thép sản xuất trong nước.


Một số góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (25/01/2024)

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


Đề xuất sửa đổi nội dung về tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nông nghiệp (24/01/2024)

Bộ NN&PTNT vừa có buổi làm việc với đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


Quy định mới về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc quản lý của Bộ KH&CN (16/01/2024)

Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.


Khoá đào tạo “Nhận thức về hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo theo ISO 56002:2019” (01/01/2024)

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023. Ngày 14/12/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở KH&CN) tổ chức khoá đào tạo “Nhận thức về hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo theo ISO 56002:2019”.


Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch (27/10/2023)

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2023 (25/09/2023)

Tiêu chuẩn phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Hội đồng nghiệm thu và Hội đồng tư vấn xác định nội dung và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, đợt 1 năm 2023 (09/08/2023)

Ngày 08/8/2023, Sở KH&CN tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu và Hội đồng tư vấn xác định nội dung và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, đợt 1 năm 2023. Tham dự có ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt.


Bổ sung quy định về Hạ tầng Chất lượng quốc gia: Đón sóng hội nhập, tiếp cận CMCN 4.0 (31/05/2023)

Bộ KH&CN đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


Đẩy mạnh thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc, tạo vành đai bảo vệ sản xuất trong nước (31/05/2023)

Việc ban hành các văn bản liên quan tới truy xuất nguồn gốc nói chung và truy xuất nguồn gốc thực phẩm nói riêng chính là tạo vành đai bảo vệ nền sản xuất trong nước, bảo vệ nhà cung cấp, bảo vệ người tiêu dùng và là công cụ hiệu quả cho Nhà nước thực hiện chức năng điều tiết của mình.