Tiêu chuẩn ĐLCL

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (11/03/2024)

Nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã đáp ứng các nguyên tắc bình đẳng giới.

Tăng cường công tác khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa (10/03/2024)

Thời gian qua, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) - Tổng cục TCĐLCL đã tăng cường công tác khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số mặt hàng thuộc trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành khác nhằm phát hiện, ngăn chặn hàng kém chất lượng, nghi ngờ không đạt chất lượng hoặc có nội dung ghi nhãn không phù hợp.

Triển khai hoá đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu: Phân rõ trách nhiệm các cơ quan, doanh nghiệp (05/03/2024)

Bộ KH&CN đã có công văn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau công điện của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu.

Yêu cầu kỹ thuật đối với phân lân nung chảy theo tiêu chuẩn Quốc gia (04/03/2024)

Yêu cầu kỹ thuật của phân lân nung chảy dùng cho nông nghiệp hữu cơ nên theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1078:2023 để đảm bảo các hàm lượng cho phù hợp khi sản xuất và sử dụng.


Xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (03/03/2024)

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Nếu đủ điều kiện theo quy định, dự án Luật này cũng sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8.


Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (21/02/2024)

Để đảm bảo tăng trưởng bền vững, các quốc gia phải liên tục đổi mới và nâng cấp để tăng năng suất. Con đường tăng năng suất có thể đạt được thông qua đổi mới.


Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường theo TCVN 13567-1: 2022 (phần 1) (20/02/2024)

Việc ban hành TCVN 13567-1: 2022, phần 1 về Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường được kỳ vọng giúp kiểm soát hàm lượng vật liệu như nhựa, cát, phụ gia...để đảm bảo chất lượng bền lâu.


Quy định mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường của Bộ KH&CN (20/02/2024)

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.


Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn (05/02/2024)

Để phù hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ, yêu cầu quản lý đo lường từng thời kỳ, công tác rà soát, cập nhật và dự báo nhu cầu xây dựng văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục, cần lộ trình thực hiện cụ thể trong giai đoạn trung hạn, dài hạn.


Trái cây sấy khô bắt buộc phải công bố chất lượng, tuân thủ yêu cầu về an toàn thực phẩm (01/02/2024)

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì công bố chất lượng hoa quả sấy khô là một thủ tục bắt buộc các tổ chức, cá nhân phải thực hiện trước khi lưu thông ra thị trường.