Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN

Hội đồng trực tuyến tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp năm 2022 (29/10/2021)

Sáng ngày 27/10/2021, Sở KH&CN đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp - Ngành Bảo quản và chế biến nông sản - Ngành Công nghệ sinh học nông nghiệp năm 2022. Ông Nguyễn Công Danh - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp. 


Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án “Thí điểm ứng dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và phòng chống sét tại bãi biển TP. Vũng Tàu” (21/10/2021)

Ngày 19/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức trực tuyến Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Thí điểm ứng dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và phòng chống sét tại bãi biển TP. Vũng Tàu” do TS. Nguyễn Xuân Anh – Viện Vật lý địa cầu làm chủ nhiệm, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh BRVT – là cơ quan chủ trì thực hiện. Ông Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.


Hội đồng trực tuyến tư vấn KH&CN điều chỉnh phương án thiết kế công trình bảo vệ bờ biển Hồ Cốc, huyện Xuyên Mộc (27/09/2021)

Ngày 23/9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội đồng trực tuyến tư vấn KH&CN điều chỉnh phương án thiết kế công trình bảo vệ bờ biển Hồ Cốc, huyện Xuyên Mộc thuộc giai đoạn 2 - Dự án thí điểm ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển để bảo vệ bờ sông, biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án do ông Hoàng Đức Thảo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KHCN Việt Nam (Busadco) làm chủ nhiệm dự án, Công ty Cổ phần KHCN Việt Nam (Busadco) làm đơn vị chủ trì thực hiện. Hội đồng do ông Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn, chủ trì cuộc họp.


Hội đồng trực tuyến tư vấn KH&CN đánh giá công nghệ điều chỉnh Dự án “Nhà máy xử lý chất thải Quý Tiến” (29/06/2021)

Ngày 25/6, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội đồng trực tuyến tư vấn khoa học và công nghệ đánh giá công nghệ điều chỉnh Dự án “Nhà máy xử lý chất thải Quý Tiến” tại Khu xử lý chất thải 100 ha Tóc Tiên theo Quyết định số 66/QĐ-SKHCN ngày 14/6/2021. Hội đồng do ông Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn, chủ trì cuộc họp.


Hội đồng trực tuyến tư vấn tuyển chọn đề tài Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm giá trị gia tăng (Piperine và Oleoresin) làm nguyên liệu cho dược phẩm và thực phẩm chức năng từ cây hồ tiêu ở tỉnh BR-VT. (28/06/2021)

 Thực hiện Quyết định số 3219/QĐ-UBND, ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2021 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sáng ngày 25/06/2021, Sở KH&CN đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm giá trị gia tăng (Piperine và Oleoresin) làm nguyên liệu cho dược phẩm và thực phẩm chức năng từ cây hồ tiêu ở tỉnh BR-VT”. Ông Trần Duy Tâm Thanh – Phó Giám đốc Sở KH&CN – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Hội đồng trực tuyến tư vấn tuyển chọn dự án SXTN “Xây dựng mô hình chuỗi giá trị rau đạt chuẩn VietGAP tại tỉnh BR-VT” (25/06/2021)

Thực hiện Quyết định số 3219/QĐ-UBND, ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2021 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chiều ngày 23/6/2021, Sở KH&CN đã tổ chức họp trực tuyến Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện dự án SXTN “Xây dựng mô hình chuỗi giá trị rau đạt chuẩn VietGAP tại tỉnh BR-VT”. Ông Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở KH&CN – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Tuyển chọn Đề tài Tình trạng sâu răng và hiệu quả sử dụng Vecni Fluor dự phòng sâu răng sớm ở trẻ em tại tỉnh BR-VT (29/04/2021)

Sáng 27/04/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài “Tình trạng sâu răng và hiệu quả sử dụng Vecni Fluor (NaF 5%) dự phòng sâu răng sớm trên nhóm trẻ em (3-5 tuổi) tại tỉnh BR-VT”. Ông Đỗ Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Nghiệm thu dự án “Lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng tại Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo” (23/04/2021)

Ngày 22/04/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng tại Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo” do PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn làm chủ nhiệm, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo – là cơ quan chủ trì thực hiện trong thời gian từ tháng 5.2018 đến tháng 4.2021. Ông Nguyễn Công Danh – Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.


Hội đồng nghiệm thu đề án của doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 8, 9, 10, 11 năm 2020 (25/01/2021)

Ngày 30/12, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở KH&CN tỉnh BR-VT) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 8, 9, 10, 11 năm 2020. Do ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt. 


Hội đồng tư vấn đánh giá giữa kỳ dự án thí điểm ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và biển (21/01/2021)

Ngày 08/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá giữa kỳ đối với Dự án thí điểm ứng dụng Công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và biển để bảo vệ bờ sông, biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thành phần tham dự gồm Chủ tịch hội đồng là ông Đỗ Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN. Cơ quan chủ trì là Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Busadco), Chủ nhiệm dự án là ông Hoàng Đức Thảo – Tổng GĐ Công ty Busadco.