Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN

Hội đồng nghiệm thu đề án của doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 8, 9, 10, 11 năm 2020 (25/01/2021)

Ngày 30/12, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở KH&CN tỉnh BR-VT) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 8, 9, 10, 11 năm 2020. Do ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt. 


Hội đồng tư vấn đánh giá giữa kỳ dự án thí điểm ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và biển (21/01/2021)

Ngày 08/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá giữa kỳ đối với Dự án thí điểm ứng dụng Công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và biển để bảo vệ bờ sông, biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thành phần tham dự gồm Chủ tịch hội đồng là ông Đỗ Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN. Cơ quan chủ trì là Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Busadco), Chủ nhiệm dự án là ông Hoàng Đức Thảo – Tổng GĐ Công ty Busadco.


Nghiệm thu dự án SXTN “Xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá, rau ăn quả đạt chứng nhận VietGAP tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT” (04/01/2021)

Ngày 29/12, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án SXTN “Xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá, rau ăn quả đạt chứng nhận VietGAP tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT” với mục tiêugóp phần giới thiệu và triển khai sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, cải thiện năng suất, chất lượng rau ăn lá, quả ở xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT. 


Tuyển chọn Đề tài “Nghiên cứu, xác định nguyên nhân nhiễm mặn và đề xuất các giải pháp hạn chế tác động ở khu vực cánh đồng Bưng, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ” (29/12/2020)

Căn cứ theo Quyết định số 186/QĐ-SKHCN ngày 02/12/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện Đề tài. Sáng ngày 11/12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn Đề tài: “Nghiên cứu, xác định nguyên nhân nhiễm mặn và đề xuất các giải pháp hạn chế tác động ở khu vực cánh đồng Bưng, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ”. 

Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, thông qua danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (03/09/2020)

Chiều ngày 01/9, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức họp thông qua danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2021 của tỉnh. Ông Trần Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Hội đồng nghiệm thu đề tài “Xây dựng chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” (17/06/2020)

Ngày 12/6, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Xây dựng chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. Chủ tịch hội đồng là ông Nguyễn Kim Trường – Nguyên Phó Giám đốc Sở KH&CN. Đề tài do ThS Nguyễn Văn Trúc làm chủ nhiệm, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ là cơ quan chủ trì.


Hội đồng tuyển chọn đề tài “Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong và hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo” (05/06/2020)

Ngày 01/6, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong và hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất các biện pháp quản lý và bảo tồn”. Chủ tịch hội đồng là ông Đỗ Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN. Có 3 hồ sơ tham gia tuyển chọn là: Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Loài Nguy cấp, Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam.


Hội đồng tuyển chọn dự án SXTN: Xây dựng mô hình sản xuất Nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh BR-VT (05/06/2020)

Ngày 28/05, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn Dự án SXTN: Xây dựng mô hình sản xuất Nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh BR-VT. Chủ tịch hội đồng là ông Trần Duy Tâm Thanh – Phó Giám đốc Sở KH&CN. Dự án do ThS Chu Trung Kiên làm chủ nhiệm, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam là cơ quan chủ trì.


Hội đồng tuyển chọn Dự án “Xây dựng quy trình sản xuất và ương nuôi Hàu giống Thái Bình Dương (Crasostrea gigas) tam bội tại BR-VT” (29/05/2020)

Ngày 22/05, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tuyển chọn Dự án “Xây dựng quy trình sản xuất và ương nuôi Hàu giống Thái Bình Dương (Crasostrea gigas) tam bội tại Bà R-VT từ Hàu đực tứ bội nhập nội”. Chủ tịch hội đồng là ông Đỗ Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN. Dự án do KS. Nguyễn Cao Quý làm chủ nhiệm, Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Mollusca HQ là cơ quan chủ trì.


Thí điểm ứng dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy, dòng Rip tại khu vực Bãi Sau TP Vũng Tàu (25/05/2020)

Ngày 12/5, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Thí điểm ứng dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy/dòng Rip tại khu vực Bãi Sau TP Vũng Tàu”. Chủ tịch hội đồng là ông Đỗ Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN. Dự án do PGS.TS. Mai Văn Công làm chủ nhiệm, Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam – Hà Lan là cơ quan chủ trì.