Thông tin KH và Người lãnh đạo

Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 223 (tháng 11/2014) (23/12/2014)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Bộ trưởng Nguyễn Quân: Người dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ trong nghiên cứu, sáng tạo

- Nghị định 95: Khuyến khích doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển KH&CN


Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 222 (tháng 10/2014) (17/11/2014)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2014): Triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân      

- Tài chính cho KH-CN: Kinh nghiệm từ Hàn Quốc


Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 221 (tháng 9/2014) (14/10/2014)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- V-KIST là nơi thí điểm những chính sách mới cho ngành khoa học        

- Xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng         


Thông tin KH&Người lãnh đạo số 220 (tháng 8/2014) (29/08/2014)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Tăng số lượng và nâng tầm chất lượng doanh nghiệp KH&CN 

- Đổi mới cơ chế để phát triển sản phẩm KH&CN trọng điểm


Số 219 (tháng 7/2014) (19/08/2014)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Ban hành QĐ về Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NS&CL sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh      

- Nhiều hỗ trợ thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020       

- Phát triển tiềm lực KH&CN biển


Số 218 (tháng 6/2014) (18/08/2014)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến 2020 

- Ba nhóm giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ  

- Phát triển thị trường khoa học công nghệ: Cần đẩy mạnh kết nối giữa nhà khoa học và doanh nghiệp   

- Đẩy mạnh hoạt động khoa học-công nghệ cấp huyện

Số 217 (tháng 5/2014) (11/06/2014)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Lễ Công bố Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- KH&CN - Thời cơ và thách thức trong hội nhập quốc tế

- Hợp tác quốc tế về KH&CN – tiềm năng, cơ hội và triển vọng của tỉnh BR-VT


Số 216 (tháng 4/2014) (09/06/2014)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

- Năm 2014: Hành động để bứt phá

- Áp dụng khoán chi đối với nhiệm vụ KH&CN


Số 215 (tháng 3/2014) (05/05/2014)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

Truyền thông – phần tất yếu của phát triển KH&CN

- Hoạt động thông tin KH&CN phải chính xác, khách quan


Số 214 (tháng 02/2014) (07/03/2014)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- 2014 - Năm hành động của ngành Khoa học và Công nghệ

- Đưa khoa học vào cuộc sống