Thông tin KH và Người lãnh đạo

Số 212 (tháng 12/2013) (17/12/2013)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Khoa học công nghệ của tỉnh BR-VT: Hai mươi năm xây dựng và phát triển

- Thúc đẩy các dự án hợp tác, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực KH&CN


Số 211 (tháng 11/2013) (16/12/2013)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Chương trình KH&CN hỗ trợ DN vừa và nhỏ của tỉnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

- Tạo bước đột phá về thị trường khoa học và công nghệ


Số 210 (tháng 10/2013) (04/11/2013)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- KH&CN tỉnh BR-VT: Hơn 20 năm xây dựng&trưởng thành

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp: người có tầm nhìn...