Thống kê KHCN

Hội thảo khoa học "Điều tra tiềm lực Khoa học và Công nghệ và điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014" (29/08/2014)

Thực hiện Quyết định số 2136 và 2137/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc điều tra tiềm lực KH&CN và điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014. Ngày 27/08/2014, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia đã mở lớp hội thảo: Điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN và Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014. Đến dự Hội thảo có lãnh đạo Cục công tác phía Nam, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia và 22 đơn vị đầu mối thông tin của các tỉnh khu vực phía Nam.


Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê: Mức phạt cao nhất 30 triệu đồng (13/06/2014)

Sáng ngày 12/6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 79 ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê cho cán bộ, công chức phòng nghiệp vụ văn phòng cục, Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, các sở, ban ngành, giám đốc và nhân viên làm công tác thống kê tại các doanh nghiệp.

Tập huấn thống kê về Khoa học và Công nghệ năm 2014 (28/02/2014)

Ngày 24/2, Trung tâm Tin học và Thông Tin KHCN (Sở KH&CN tỉnh BR – VT) đã tổ chức lớp tập huấn về “Thống kê Khoa học và Công nghệ năm 2014” cho cán bộ các Sở, ngành, các trường đại học, các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh.


Biểu mẫu báo cáo thống kê về KH&CN năm 2014 (19/02/2014)

Thực hiện Thông tư số 23/2011 ngày 22 tháng 9 năm 2011; Thông tư số 05/2010 ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Khoa học Công nghệ.

Báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ (11/02/2014)

Thực hiện Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành; Chỉ thị số 3595/CT-BKHCN ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc tăng cường công tác thống kê KH&CN; Thực hiện Thông tư số 23/2011/TT- BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ; Thông tư 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ; 


Thông tư 05/2010/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học công nghệ (20/01/2014)

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN được quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BKHCNngày 2/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ