Thống kê KHCN


Biểu mẫu thống kê cơ sở về KH&CN năm 2016 (22/01/2016)

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN được quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ (Thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ):


Tập huấn nghiệp vụ thống kê khoa học và công nghệ về các quy định mới sẽ áp dụng từ đầu năm 2016 (04/12/2015)

Để hướng dẫn các quy định mới về nghiệp vụ thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) sẽ áp dụng từ đầu năm 2016, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia sẽ tổ chức Tập huấn nghiệp vụ đối với các Sở KH&CN, các tổ chức thực hiện công tác thống kê KH&CN tại các Bộ, ngành và cơ quan trung ương.


Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở năm 2015 (26/02/2015)

Để kịp thời tổng hợp và thu thập số liệu thống kê về khoa học và công nghệ hàng năm gửi về Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN năm 2015.


Sớm hoàn thiện công tác thống kê khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo (13/01/2015)

Thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) được đánh giá là cơ sở quan trọng để điều hành, hoạch định chiến lược và chính sách ngành KH&CN. Nhưng từ trước đến nay, công tác thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo vẫn sử dụng hệ thống quản lý ở mức đơn giản, cho nên chất lượng và hiệu quả thông tin thấp. Do đó công tác thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo cần sớm được hoàn thiện, phát triển các khung về đo lường, giám sát, đánh giá theo hướng hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2014 (15/09/2014)

Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2014 được thực hiện theo Quyết định số 2136/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014 (15/09/2014)

Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014 được thực hiện theo Quyết định số 2137/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Hội thảo khoa học "Điều tra tiềm lực Khoa học và Công nghệ và điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014" (29/08/2014)

Thực hiện Quyết định số 2136 và 2137/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc điều tra tiềm lực KH&CN và điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014. Ngày 27/08/2014, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia đã mở lớp hội thảo: Điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN và Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014. Đến dự Hội thảo có lãnh đạo Cục công tác phía Nam, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia và 22 đơn vị đầu mối thông tin của các tỉnh khu vực phía Nam.


Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê: Mức phạt cao nhất 30 triệu đồng (13/06/2014)

Sáng ngày 12/6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 79 ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê cho cán bộ, công chức phòng nghiệp vụ văn phòng cục, Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, các sở, ban ngành, giám đốc và nhân viên làm công tác thống kê tại các doanh nghiệp.