Thống kê KHCN

Biến đổi khí hậu có thể khiến thủy ngân độc hại tích tụ trong hải sản (19/08/2019)

Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu có thể khiến mức thủy ngân độc hại trong các loại hải sản như cá tuyết và cá ngừ tăng lên. Khoảng 4/5 lượng thủy ngân thải ra không khí từ tự nhiên và các hoạt động của con người như đốt than, cuối cùng sẽ đổ ra các đại dương.


Ứng dụng công nghệ AI để hiểu 'ngôn ngữ' cây trồng tại Việt Nam (19/08/2019)

Qua 4 mô hình công nghệ AI đã nghiên cứu, TS Nguyễn Kỳ Tài - Đại học Southern Queensland (Australia) mong muốn có thể ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo, phát triển nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.


ĐIỀU TRA TIỀM LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC KH&CN NĂM 2019 (10/07/2019)

Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019 được thực hiện theo Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.


Mẫu báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ định kỳ năm 2018 (24/01/2019)

 Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN" tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (15/11/2018)

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN năm 2018 đã được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, ngày 09/11/2018, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN" tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tham dự Hội nghị có ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, bà Lê Vinh Liên Trang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa và gần 80 đại biểu là Lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin, thống kê KH&CN tại các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN tại các bộ, ngành và địa phương.

Hoàn thiện công tác thống kê đổi mới sáng tạo ở Việt Nam (30/08/2018)

Ngày 28/8/2018, tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia đã tổ chức Hội thảo Kết quả thống kê đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và đề xuất hoàn thiện công tác thống kê đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.Tập huấn “Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018” (27/07/2018)

Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2018 về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018 và Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 6 năm 2018 về việc Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018. Sáng ngày 25/4/2018, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức lớp tập huấn điều tra Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018.


Biểu mẫu thống kê cơ sở về KH&CN năm 2017 (08/02/2017)

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN được quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ (Thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ):