Chuyển đổi số

Kế hoạch tổ chức hội nghị giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (20/03/2023)

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023.

Chuyển đổi số nâng cao giá trị ngành nông nghiệp (03/03/2023)

Nhận thức việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển và đảm bảo an ninh năng lượng, Bà Rịa-Vũng Tàu đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hữu ích.

Công bố kết quả chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2022 (01/03/2023)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố kết quả chỉ số Chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình triển khai đề án phát triển đô thị thông minh (27/02/2023)

Sáng ngày 21/02, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh. Tham dự họp có đại diện các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh và UBND thành phố Vũng Tàu.

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên (26/02/2023)

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân.

Gắn chuyển đổi số với thực hiện công vụ, hình thành công chức điện tử (25/02/2023)

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, cần gắn chuyển đổi số với quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ. Việc này không chỉ giúp hình thành công chức điện tử, mà còn là giải pháp tốt nhất để xây dựng, làm sạch, làm giàu và bảo đảm tính bền vững, hiệu quả của dữ liệu.


BRVT: Năm 2022 nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số được hoàn thành (23/02/2023)

Thực hiện Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 97/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi tỉnh; thời gian qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xây dựng, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin với nhiều mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể được đề ra, giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Bà Rịa-Vũng Tàu đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số (02/02/2023)

Để đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số (CĐS) trong năm 2023, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng đưa ứng dụng công nghệ số và dữ liệu số để cải tiến, thay đổi quy trình tác nghiệp của cơ quan nhà nước; ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về CĐS, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đưa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về mức độ CĐS.

Người đứng đầu phải lăn xả để hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số (01/02/2023)

Chiều 1/2, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh (Đề án 06).

Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số (29/01/2023)

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 16/TB-VPCP kết luận hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022.