Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là chặng đường tất yếu DN phải tiến hành (15/09/2023)

Sáng 15/9, tại TP.Vũng Tàu, hội thảo về chuyển đổi số được tổ chức với sự tham dự của hơn 30 DN vừa và nhỏ, các chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý nhà nước. Những ý kiến tại hội thảo chỉ rõ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo không còn là mục tiêu dài hạn, mà là thực tế trước mắt bắt buộc DN phải tiến hành.

Hình thành kho dữ liệu số của tỉnh (05/09/2023)

Chiều 5/9, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số và BCĐ thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 (13/07/2023)

Ngày 12/7, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ và điểm cầu trụ sở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu (12/07/2023)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu đang được cả thế giới thực hiện và Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Chuyển đổi số là việc làm mới, khó, nhạy cảm, đòi hỏi phải có nguồn lực, thời gian và các điều kiện cần thiết khác. Chuyển đổi số được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.


Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (01/07/2023)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023.

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - vũng tàu năm 2023 (30/06/2023)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023.

Tập thể UBND tỉnh họp thông qua các dự thảo tờ trình, nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (21/06/2023)

Sáng ngày (16/6), ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Tập thể UBND tỉnh để nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Nghị quyết 112)

Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến (07/06/2023)

Chiều nay (5/6), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với các địa phương trong cả nước về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Tuyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị.

Đầu tư hạ tầng thúc đẩy chuyển đổi số (23/05/2023)

Hạ tầng số bao gồm hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Việc đầu tư phát triển hạ tầng số được xác định là nền tảng quan trọng quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi số (CĐS).